werkwijze

overlegIn het ontwerpproces van nieuw– en verbouwactiviteiten zijn materiaalkeuze, overleg met de verschillende disciplines en creativiteit van de constructeur van groot belang. Een constructief ontwerp moet voor alle partijen helder en begrijpelijk zijn. Duidelijke, praktische en volledig uitgewerkte tekeningen voorkomen misverstanden, overbodige discussies en fouten op het werk. Een goede voorbereiding zal de kosten minimaliseren.

Bij werkzaamheden aan bestaande constructies brengen wij allereerst een bezoek aan de locatie. Met deze visuele inspectie wordt de kwaliteit van de constructie en de bereikbaarheid vastgesteld. Kwaliteit, bereikbaarheid en onvoorziene constructie-onderdelen kunnen bepalend zijn voor het constructieve ontwerp. Ontwerp en uitvoering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Tijdens de bouw besteden wij met grote betrokkenheid veel aandacht aan de uitvoering. Door het gebruik van zogenaamde ‘korte lijnen’ kunnen vragen uit de bouw direct worden behandeld. Dit is essentieel voor de kwaliteit, voortgang en de kosten, maar ook voor de goede sfeer op een bouwwerk.